ความรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล

ชุดความรู้สมรรถนะ (Competency) ที่ครอบคลุมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในส่วนของความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศผ่านสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล การเลือกรับ วิเคราะห์ ประเมิน และนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในทางสร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถผลิตสื่อเพื่อขับเคลื่อนสังคม ได้ด้วยตนเอง

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) กับพลเมือง 3 แบบ
 • Admin
 • 20 / 11 / 16

การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) กับพลเมือง 3 แบบ

 แบบที่ 1 พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ สามารถเข้าถึงสื่อที่หลากหลาย วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพ คุณค่า ความน่าเชื่อถือ ผลกระทบของสื่อ กลั่นกรอง เลือกสรร ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว ร้องเรียนใ... อ่านต่อ →

เรื่องที่ต้องคิดให้สุด เพื่อป้องกันสื่อลามกเด็ก
 • Admin
 • 26 / 02 / 17

เรื่องที่ต้องคิดให้สุด เพื่อป้องกันสื่อลามกเด็ก

จากที่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) มีข้อเสนอปรับปรุงพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550(พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ) โดยกำหนดเพิ่มฐานความผิดของผู้ที่ครอบครองภาพลามกเด็กว... อ่านต่อ →

5 คาถาเท่าทันสื่อ
 • Admin
 • 27 / 02 / 17

5 คาถาเท่าทันสื่อ

คุณรู้ไหมว่าการใช้ชีวิตประจำวันนั้น "ถูกครอบงำด้วยสื่อ" ไม่ว่าวันนี้จะไปไหน จะดูหนังเรื่องอะไร จะไปกินอะไร ก็ต้องดูสื่อ หรือแม้แต่ของที่เราเลือกซื้อ เพลงที่เราชอบฟัง ก็เพราะดูและฟังบ่อยๆจากสื่อ ใครหลา... อ่านต่อ →

สื่อประกอบสร้างเป็น
 • Admin
 • 27 / 02 / 17

สื่อประกอบสร้างเป็น

“จะเป็นอย่างไร ถ้าเราเห็นสภาพความเป็นไปของร่างกายเรา ตั้งแต่เด็ก ไปจนแก่...” Anthony Cerniello ได้ทำวีดีโอภาพเด็กผู้หญิงที่ค่อยๆเติบโตและแก่ชราไปหลายสิบปีในเวลาเพียง 4 นาที Danielle ใช้ทีมงานแอนิเมชั... อ่านต่อ →

PHOTOSHOP BODY EVOLUTION
 • Admin
 • 27 / 02 / 17

PHOTOSHOP BODY EVOLUTION

เป็นที่น่าตกใจกับ สังคมสมัยนี้ในการสร้างวิวัฒนาการร่างกายของคนผ่านโปรแกรม Photoshop! ลองดูที่คลิปนี้ถูกสร้างขึ้นโดย GlobalDemocracy.com แสดงให้เห็นวิวัฒนาการของการตกแต่งรูปโดยใช้โปรแกรม Photoshop อย่... อ่านต่อ →