• Admin
  • 07 / 08 / 18
  • อ่านแล้ว 333 ครั้ง

จะรู้ได้อย่างไร อะไรข่าวจริง อะไรข่าวปลอม??

วันนี้ สสย. จะพามารู้จักกับวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมง่าย ๆ 8 วิธี เพื่อให้แน่ใจก่อนตัดสินใจเชื่อหรือกด share ต่อ

ที่มา: The International Federation of Library Association: IFLA (https://www.ifla.org/publications/node/11174)

จัดทำเป็นภาษาไทยโดย: สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

บทความก่อนหน้า

MIDL for Kids

บทความถัดไป

ข่าวเทียม ข่าวปลอม ข่าวลวง คืออะไร?