ความรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล

ชุดความรู้สมรรถนะ (Competency) ที่ครอบคลุมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในส่วนของความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศผ่านสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล การเลือกรับ วิเคราะห์ ประเมิน และนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในทางสร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถผลิตสื่อเพื่อขับเคลื่อนสังคม ได้ด้วยตนเอง

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประเภทของการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์
  • Admin
  • 26 / 03 / 19

ประเภทของการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์

อ่านความรู้เพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่: https://bit.ly/2T9yCit #cyberbullying #รู้เท่าทันสื่อ... อ่านต่อ →

คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน
  • Admin
  • 04 / 12 / 18

คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

หลังชมภาพยนตร์สารคดี Human Scale ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบและวางผังเมืองที่สั่นสะเทือนวงการสถาปนิกไปทั่วโลกกับโจทย์ใหม่ที่ว่าด้วยการออกแบบพื้นที่ที่ต้องมีการนับรวมชีวิตประจำวันของคนในเมืองเข้าไป... อ่านต่อ →

เสียงสะท้อนจากมุมมองคนทำงานขับเคลื่อน MIDL
  • Admin
  • 21 / 11 / 18

เสียงสะท้อนจากมุมมองคนทำงานขับเคลื่อน MIDL

เสียงสะท้อนจากมุมมองคนทำงานขับเคลื่อนการใช้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อสร้างการสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงในระดับเมือง จากงาน MIDL Week 2018: MIDL forInclusive Cities สร้างเมืองของทุก... อ่านต่อ →

เสียงสะท้อนจาก "Talk...จุดประกายท้าทายความคิด"
  • Admin
  • 21 / 11 / 18

เสียงสะท้อนจาก "Talk...จุดประกายท้าทายความคิด"

เสียงสะท้อนจากมุมมองคนทำงานขับเคลื่อนการใช้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อสร้างการสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงในระดับเมือง  "Talk...จุดประกายท้าทายความคิด" จากงาน MIDL Week 2018: MIDL for... อ่านต่อ →

กรอบแนวคิด MIDL
  • Admin
  • 26 / 10 / 18

กรอบแนวคิด MIDL

จัดทำโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education) คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด... อ่านต่อ →