ความรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล

ชุดความรู้สมรรถนะ (Competency) ที่ครอบคลุมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในส่วนของความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศผ่านสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล การเลือกรับ วิเคราะห์ ประเมิน และนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในทางสร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถผลิตสื่อเพื่อขับเคลื่อนสังคม ได้ด้วยตนเอง

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

MIDL for Kids
 • Admin
 • 15 / 08 / 18

MIDL for Kids

การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สำหรับเด็กปฐมวัย เขียนและเรียบเรียง โดย ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ พิรุณ อนวัชศิริวงศ์ จัดพิมพ์และเผยแพร่ โดย มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด... อ่านต่อ →

การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) กับพลเมือง 3 แบบ
 • Admin
 • 20 / 11 / 16

การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) กับพลเมือง 3 แบบ

แบบที่ 1 พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ สามารถเข้าถึงสื่อดิจิทัล แทคโนโลยีที่หลากหลาย รู้และตัดสินใจได้ในเรื่องความปลอดภัย การใช้เวลา กฎระเบียบ สิทธิส่วนบุคคล วิเคราะห์เนื้อหา เลือกสรร นำมาใช้ให้เกิดประโย... อ่านต่อ →

7 ข้อเพื่อการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศดิจิทัล
 • Admin
 • 27 / 02 / 17

7 ข้อเพื่อการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศดิจิทัล

แคนาดา ยก "จริยธรรมและการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น" เป็นหนึ่งในแนวคิดหลักที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตควรมี จริยธรรมที่ว่าก็คือ ความรับผิดชอบ เข้าใจเห็นใจกัน คิดถึงใจเขาใจเรา น่าจะทำให้สังคมสงบสุขและสำคัญมา... อ่านต่อ →

การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ยังพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง
 • Admin
 • 27 / 02 / 17

การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ยังพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง

เก็บผลการสำรวจของ ดีแทค ร่วมกับ เทเลนอร์กรุ๊ป ที่สำรวจเด็กไทยจำนวนทั้งสิ้น 1,336 คน อายุระหว่าง 12-18 ปี ซึ่งอยู่ในหัวเมืองหลัก ซึ่งมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงถึง 75% และมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมา... อ่านต่อ →

5 ข้อที่ไม่ควรโพสต์บนโลกโซเซียล
 • Admin
 • 27 / 02 / 17

5 ข้อที่ไม่ควรโพสต์บนโลกโซเซียล

ทุกวันนี้เรามาถึงจุดที่โลกโซเซียลคือโลกของการ “อวด” และการอวดสิ่งต่างๆลงบนพื้นที่ส่วนตัวดังนั้นควรระมัดระวัง เพราะเราก็ไม่รู้ว่า คนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเพื่อนของเรานั้น คนที่ติดตามเราอยู่นั้น ใครบ้างที่เป... อ่านต่อ →