• Admin
  • 25 / 07 / 18
  • อ่านแล้ว 544 ครั้ง

“พลังของผู้หญิง ร่วมกันเปิดโปงการคุกคามทางเพศ”

#Metoo “พลังของผู้หญิง ร่วมกันเปิดโปงการคุกคามทางเพศ”

ข้อมูลชุด “พลเมืองดิจิทัลกับการสร้างความเคลื่อนไหวทางสังคม”

จากหนังสือเท่าทันสื่อ : อำนาจในมือพลเมืองดิจิทัล โดย โสภิดา วีรกุลเทวัญ

จัดพิมพ์โดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน #CYMI #MIDL #Socialmovement


metoo-02.jpg#asset:1007metoo-03.jpg#asset:1008metoo-04.jpg#asset:1009


บทความก่อนหน้า

"Boys with Braids"

บทความถัดไป

ทำไมพลเมืองประชาธิปไตยต้องรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล