• Admin
  • 03 / 09 / 18
  • อ่านแล้ว 813 ครั้ง

ขบวนการร่ม (the Umbrella movement) ในฮ่องกง

#UmbrellaMovement อำนาจสื่อในมือกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเคลื่อนไหวทางการเมือง

ขบวนการร่ม (the Umbrella movement) ในฮ่องกง นับเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งของการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่กับการใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและจัดการประท้วงที่ได้รับความสนใจจากนานาชาติ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของฮ่องกง ทั้งในแง่ของระยะเวลาซึ่งเริ่มในช่วงปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ยาวนานต่อเนื่องถึง 79 วัน มีผู้ถูกจับกุมกว่า 900 คน

Ho Chuen Ng ชาวฮ่องกงที่เข้าร่วมการเคลื่อนไหวดังกล่าว เขาเป็นผู้หนึ่งที่เห็นว่าโลกดิจิทัลทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ที่แตกต่างจากในอดีต เขาใช้แนวคิดของนักสังคมวิทยาชาวสเปนชื่อ Manuel Castells ที่เรียกการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่ในยุคดิจิทัลว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบเครือข่าย networked social movement  . . . ข้อมูลชุด “พลเมืองดิจิทัลกับการสร้างความเคลื่อนไหวทางสังคม”

จากหนังสือเท่าทันสื่อ : อำนาจในมือพลเมืองดิจิทัล โดย โสภิดา วีรกุลเทวัญ ดาวน์โหลดได้ที่: http://cclickthailand.com/…/research/PDF-for-Print-New-2.pdf

จัดพิมพ์โดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

บทความก่อนหน้า

[Fact sheet] รู้เท่าทันข่าว (News Literacy)

บทความถัดไป

"Boys with Braids"