ข่าวและกิจกรรม

บอกต่อ เล่าขานข่าวสาร และกิจกรรมของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับงานขับเคลื่อนเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลฯ เพื่อส่งเสริมกระบวนการ พัฒนาองค์ความรู้และรณรงค์สื่อสารสังคมในการเรียนรู้ด้านการสื่อสาร และเท่าทันสื่อ

การสัมมนาเครือข่ายการศึกษา และMIDL เพื่อสร้างพลเมือง
  • Admin
  • 20 / 12 / 18

การสัมมนาเครือข่ายการศึกษา และMIDL เพื่อสร้างพลเมือง

... อ่านต่อ →

สสย.รับสมัครเพื่อนร่วมงาน!!
  • Admin
  • 17 / 12 / 18

สสย.รับสมัครเพื่อนร่วมงาน!!

ส่งหลักฐานการสมัครงานส่งทางไปรษณีย์หรืออีเมล์เท่านั้น ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561... อ่านต่อ →

สสย.รับสมัครเพื่อนร่วมงาน!!
  • Admin
  • 30 / 11 / 18

สสย.รับสมัครเพื่อนร่วมงาน!!

ส่งหลักฐานการสมัครงานส่งทางไปรษณีย์หรืออีเมล์เท่านั้น ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561... อ่านต่อ →

อบรมเชิงปฏิบัติการ MIDL แกนนำเยาวชนเครือข่ายบางกอกนี้ดีจัง
  • Admin
  • 21 / 11 / 18

อบรมเชิงปฏิบัติการ MIDL แกนนำเยาวชนเครือข่ายบางกอกนี้ดีจัง

อบรมเชิงปฏิบัติการ MIDL แกนนำเยาวชนเครือข่ายบางกอกนี้ดีจัง โคราชยิ้ม นครศรีดีจังฮู้ ทุ่งศรี(แพร่)ดีแต้ วันที่ 16-18 พ.ย. ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กทม.... อ่านต่อ →

จุด.รวม.ธน โดย ยังธน
  • Admin
  • 21 / 11 / 18

จุด.รวม.ธน โดย ยังธน

หนึ่งใน 9 โครงการ MIDL Week 2018: MIDL for Inclusive Cities สร้างเมืองของทุกคน วันที่ 17-18 พฤศจิกายน ณ ห้อง X11.3 ชั้น 11 อาคารเคเอกซ์ (KX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  คุณเข็มพร วิรุณราพัน... อ่านต่อ →