ข่าวและกิจกรรม

บอกต่อ เล่าขานข่าวสาร และกิจกรรมของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับงานขับเคลื่อนเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลฯ เพื่อส่งเสริมกระบวนการ พัฒนาองค์ความรู้และรณรงค์สื่อสารสังคมในการเรียนรู้ด้านการสื่อสาร และเท่าทันสื่อ

พลเมืองกับการรู้เท่าสื่อเพื่อสร้างเมืองและท้องถิ่นที่เข้มแข็ง
  • Admin
  • 22 / 05 / 19

พลเมืองกับการรู้เท่าสื่อเพื่อสร้างเมืองและท้องถิ่นที่เข้มแข็ง

การอบรมที่น่าสนใจ และท้าทายด้วยความหลากหลายของผู้เข้าอบรม ที่มาจากสหวิชาการ ทั้งสายนิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ การจัดการ การศึกษา การเกษตร มาร่วมเรียนรู้ร่วมกัน # การอบรม เรื่องพลเมือ... อ่านต่อ →

อบรมวิทยากร รู้ทันข่าว: ข่าวหลุด ข่าวลวง ข่าวปลอม (fake news)
  • Admin
  • 09 / 05 / 19

อบรมวิทยากร รู้ทันข่าว: ข่าวหลุด ข่าวลวง ข่าวปลอม (fake news)

อบรมวิทยากร 8-10 พค. รร.นูโวซีตี้ กทม. จัดโดยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย) ภายใต้โครงการสร้างเสริมเยาวชนชุมชนเมืองเท่าทันข่าว สนับสนุนโดย Google News Initiatives... อ่านต่อ →

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน MIDL for Inclusiveness Cities 2019
  • Admin
  • 09 / 05 / 19

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน MIDL for Inclusiveness Cities 2019

วันที่ 29 – 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ สามเสน กรุงเทพมหานคร สสย. ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงาน MIDL for Inclusive Cities 2019 จำนวน 19 โครงการจากทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ  ในช่วงเช้า วิทยากรหลั... อ่านต่อ →

การประชุมสรุปงานและแนวคิด MIDL for Inclusive Cities: สร้างเมืองของทุกคน
  • Admin
  • 16 / 02 / 19

การประชุมสรุปงานและแนวคิด MIDL for Inclusive Cities: สร้างเมืองของทุกคน

11-12 ก.พ. 62 การประชุมสรุปงานและแนวคิด MIDL for Inclusive Cities: สร้างเมืองของทุกคน ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ กรุงเทพฯ สรุปงานจากปฏิบัติการในพื้นที่ทั้ง 9 โครงการ แลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนการทำงานของแต่ละโคร... อ่านต่อ →

มหกรรมตะวันยิ้ม...บ้านโพธิ์ ตอน เดินชมให้รู้จัก แล้วจะหลงรักสนามจันทร์
  • Admin
  • 14 / 01 / 19

มหกรรมตะวันยิ้ม...บ้านโพธิ์ ตอน เดินชมให้รู้จัก แล้วจะหลงรักสนามจันทร์

เกิดขึ้นจากความร่วมมือของชุมชนบ้านโพธิ์ และเครือข่ายตะวันยิ้ม สื่อสารชุมชนตะวันออก ในวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ ตลาดสนามจันทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กเยาวชน และชุมชนให้เกิดกา... อ่านต่อ →