ข่าวและกิจกรรม

บอกต่อ เล่าขานข่าวสาร และกิจกรรมของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับงานขับเคลื่อนเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลฯ เพื่อส่งเสริมกระบวนการ พัฒนาองค์ความรู้และรณรงค์สื่อสารสังคมในการเรียนรู้ด้านการสื่อสาร และเท่าทันสื่อ

MIDL for Inclusive Cities 2019 : เล่าเรื่องวิทย์ ชิดเมืองเก่า
  • Admin
  • 19 / 07 / 19

MIDL for Inclusive Cities 2019 : เล่าเรื่องวิทย์ ชิดเมืองเก่า

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 กับ Work shop เล่าเรื่องวิทย์ ชิดเมืองเก่า ณ Kid+Dee @ Historic Center ถนนนางงาม อ.เมือง จ.สงขลา โครงการจากความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ มอ.วิทยานุสรณ์ สถาบันสื่อเด็กและ... อ่านต่อ →

MIDL for Inclusive Cities 2019 : KOTA KITA
  • Admin
  • 19 / 07 / 19

MIDL for Inclusive Cities 2019 : KOTA KITA

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและครูผู้สอนในการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้วยเทคนิค Design Thinking (MIDL for Inclusive Cities 2019 : KOTA KITA) ณ โรง... อ่านต่อ →

MIDL for Inclusive Cities 2019: ​โครงการเสียงสาละวิน
  • Admin
  • 19 / 07 / 19

MIDL for Inclusive Cities 2019: ​โครงการเสียงสาละวิน

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562 โครงการเสียงสาละวิน:เมืองสร้างสุขบนวิถีคนลุ่มน้ำสาละวิน ณ โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง หนึ่งในโครงการ MIDL for Inclusive Cities 2019 #MIDLforInclusiveCities2019 ขอบคุณภาพจาก คุณ Chac... อ่านต่อ →

เล่าเรื่องวิทย์ ชิดย่านเมืองเก่าสงขลา
  • Admin
  • 01 / 07 / 19

เล่าเรื่องวิทย์ ชิดย่านเมืองเก่าสงขลา

วันที่ 29 มิ.ย. MIDL for Inclusive Cities 2109 เคลื่อนแล้วที่สงขลา “เล่าเรื่องวิทย์ ชิดย่านเมืองเก่าสงขลา” โครงการจาก ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สถาบันสื่อเด็กและเยาวช... อ่านต่อ →

Boot camp โครงการเสริมสร้างเยาวชนชุมชนเมืองให้เท่าทันข่าวสารในยุคดิจิทัล
  • Admin
  • 26 / 06 / 19

Boot camp โครงการเสริมสร้างเยาวชนชุมชนเมืองให้เท่าทันข่าวสารในยุคดิจิทัล

เรียนรู้เท่าทันข่าวและข่าวปลอม กับแกนนำเยาวชนเครือข่ายบางกอกนี้ดีจัง โคราชยิ้ม นครศรีดีจังฮู้ และสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ "Fake news คืออะไร?" ส่งผลกระทบต่อใครบ้าง? และจะตรวจสอบอย่างไร... อ่านต่อ →