ข่าวและกิจกรรม

บอกต่อ เล่าขานข่าวสาร และกิจกรรมของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับงานขับเคลื่อนเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลฯ เพื่อส่งเสริมกระบวนการ พัฒนาองค์ความรู้และรณรงค์สื่อสารสังคมในการเรียนรู้ด้านการสื่อสาร และเท่าทันสื่อ

MIDL for Inclusive Cities 2019 : โครงการอีเลิ้ง ทุ่งสนามควาย
  • Admin
  • 13 / 08 / 19

MIDL for Inclusive Cities 2019 : โครงการอีเลิ้ง ทุ่งสนามควาย

หลายคนอาจรู้จักตลาดนางเลิ้ง แต่อาจไม่รู้จักอีเลิ้ง และทุ่งสนามควาย หลายคนอาจแวะเวียนมาที่ตลาดนางเลิ้งหลายต่อหลายครั้ง แต่อาจยังไม่รู้ว่า ชุมชนหรือพื้นที่เรียนรู้แห่งนี้ ยังมีของดีและเรื่องราวประวัติศา... อ่านต่อ →

MIDL for Inclusive Cities 2019 : โครงการรถไฟ รถใคร
  • Admin
  • 13 / 08 / 19

MIDL for Inclusive Cities 2019 : โครงการรถไฟ รถใคร

จริง ๆ แล้วรถไฟ..เป็นของใคร?  จบไปแล้วกับกิจกรรม "รถไฟ รถใคร" ในโครงการ MIDL for Inclusive Cities เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคมที่ผ่านมา กลุ่มเครือข่าย Critizen ร่วมกับ Thai civic education และ สสย. ได้ชว... อ่านต่อ →

อบรมนักเรียนแกนนำเพื่อการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัล
  • Admin
  • 19 / 07 / 19

อบรมนักเรียนแกนนำเพื่อการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัล

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำจาก 10 โรงเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัล สำหรับการขยายผลในโรงเรียน ตามโครงการ “Check for Sure before Share” โดย... อ่านต่อ →

MIDL for Inclusive Cities 2019 : โครงการเมืองเกษตรมีสุข
  • Admin
  • 19 / 07 / 19

MIDL for Inclusive Cities 2019 : โครงการเมืองเกษตรมีสุข

วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2562 "โครงการเมืองเกษตรมีสุข" ณ บ้านป่าเหียง ต.สถาน อ.ปัว จ.น่านภายใต้โครงการ MIDL for Inclusive Cities 2019 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อ... อ่านต่อ →

MIDL for Inclusive Cities 2019 : เมืองฮ่วมใจ๋
  • Admin
  • 19 / 07 / 19

MIDL for Inclusive Cities 2019 : เมืองฮ่วมใจ๋

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เมืองฮ่วมใจ๋" ภายใต้โครงการ MIDL for Inclusive Cities 2019 จังหวัดเชียงราย ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอบคุณภาพจาก เมืองฮ่วมใจ๋ MIDL for l... อ่านต่อ →