ข่าวและกิจกรรม

บอกต่อ เล่าขานข่าวสาร และกิจกรรมของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับงานขับเคลื่อนเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลฯ เพื่อส่งเสริมกระบวนการ พัฒนาองค์ความรู้และรณรงค์สื่อสารสังคมในการเรียนรู้ด้านการสื่อสาร และเท่าทันสื่อ

การประชุมระดมความเห็น "มองเมืองใหม่ MIDL"
  • Admin
  • 07 / 08 / 18

การประชุมระดมความเห็น "มองเมืองใหม่ MIDL"

ณ โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) จัดโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Thai Civic Education Center) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม... อ่านต่อ →

"ร่วมสร้างสังคมเท่าทันสื่อฯ"
  • Admin
  • 07 / 08 / 18

"ร่วมสร้างสังคมเท่าทันสื่อฯ"

สสย.ร่วมกับศูนย์ CSPS สกว. จัดประชุมระดมความคิดเห็น "การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล เพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน" ในงานThailand Social Expo 2018 ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยได้นำเส... อ่านต่อ →

การอบรมครูเพื่อการพัฒนาแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล
  • Admin
  • 25 / 07 / 18

การอบรมครูเพื่อการพัฒนาแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และกลุ่มมานีมานะ ร่วมกันจัดการอบรมครูเพื่อการพัฒนาแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) สู่ชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฏาคม 2561 ณ ศู... อ่านต่อ →

เขย่า เขยื้อน ขยับ ขับเคลื่อนเครือข่าย ไข่ระเบิด เปิดกระบาล #3
  • Admin
  • 25 / 07 / 18

เขย่า เขยื้อน ขยับ ขับเคลื่อนเครือข่าย ไข่ระเบิด เปิดกระบาล #3

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่าย ในระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม ณ โรงแรมเอ็มทู เดอ บางกอก ... อ่านต่อ →

[VDO] ค่ายพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ (MIDL)
  • Admin
  • 20 / 07 / 18

[VDO] ค่ายพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ (MIDL)

ค่ายพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ (MIDL) ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับเครือข่าย กลุ่มรักษ์เขาชะเมาโดยมีวิทยากรคือ ศน.ณัฎฐเมธร์ ดุลคนิต ครูปราศร... อ่านต่อ →