ข่าวและกิจกรรม

บอกต่อ เล่าขานข่าวสาร และกิจกรรมของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับงานขับเคลื่อนเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลฯ เพื่อส่งเสริมกระบวนการ พัฒนาองค์ความรู้และรณรงค์สื่อสารสังคมในการเรียนรู้ด้านการสื่อสาร และเท่าทันสื่อ

ข่าวผู้เยาว์ (13 มี.ค. 2561)
  • Admin
  • 28 / 03 / 18

ข่าวผู้เยาว์ (13 มี.ค. 2561)

... อ่านต่อ →

รายงาน...ชวนเด็ก 'ออกมาเล่น' หลังพบเด็กติดหน้าจอ 8 ชม.ต่อวัน
  • Admin
  • 28 / 03 / 18

รายงาน...ชวนเด็ก 'ออกมาเล่น' หลังพบเด็กติดหน้าจอ 8 ชม.ต่อวัน

... อ่านต่อ →

เวทีประชุมเชิงวิชาการ MIDL (ภาคอีสาน)
  • Admin
  • 28 / 02 / 18

เวทีประชุมเชิงวิชาการ MIDL (ภาคอีสาน)

เวทีประชุมเชิงวิชาการเรื่องการสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยเท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัลของเด็กและเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กและเครือข่ายดีจังอ... อ่านต่อ →

​สัมมนาเครือข่ายการศึกษา และ MIDL เพื่อสร้างพลเมือง
  • Admin
  • 07 / 02 / 18

​สัมมนาเครือข่ายการศึกษา และ MIDL เพื่อสร้างพลเมือง

สัมมนาเครือข่ายการศึกษา และ MIDL เพื่อสร้างพลเมือง: ความสำเร็จ ความท้าทาย และก้าวต่อไปคุณครู อาจารย์ จากหลากหลายโรงเรียน มหาวิทยาลัย และภาคสังคม ที่ผ่านกระบวนการอบรม และกิจกรรม เรื่องการศึกษาเพื่อสร้า... อ่านต่อ →

เอกสารประกอบการสัมมนางาน MIDL : อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง​
  • Admin
  • 04 / 08 / 17

เอกสารประกอบการสัมมนางาน MIDL : อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง​

เอกสารประกอบการสัมมนางาน MIDL : อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (Conference on Media, Information and Digital Literacy (MIDL) for Social Justice: Empowering Citizens to Create Change) วันท... อ่านต่อ →