ข่าวและกิจกรรม

บอกต่อ เล่าขานข่าวสาร และกิจกรรมของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับงานขับเคลื่อนเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลฯ เพื่อส่งเสริมกระบวนการ พัฒนาองค์ความรู้และรณรงค์สื่อสารสังคมในการเรียนรู้ด้านการสื่อสาร และเท่าทันสื่อ

สาธารณศึกษา กิจกรรม Feeltrip ครั้งที่ 2
  • Admin
  • 13 / 08 / 19

สาธารณศึกษา กิจกรรม Feeltrip ครั้งที่ 2

สาธารณศึกษา พากลุ่ม Storytellers 25 คนลงเรียนรู้ไปกับกิจกรรม Feeltrip ครั้งที่ 2 ณ สวนไฟฝัน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8-11 สิงหาคมที่ผ่านมา  #สสส. #สสย. #สาธารณศึกษา #feeltrip2 #ไปไหมล่ะคร๊าฟ... อ่านต่อ →

โครงการ Digital Citizenship in 21th Era Youth Camp
  • Admin
  • 13 / 08 / 19

โครงการ Digital Citizenship in 21th Era Youth Camp

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมฐาน Critical Thinking : หรือว่าไม่เคยคิด พัฒนาการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์ ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจ... อ่านต่อ →

MIDL for Inclusive Cities 2019 : โครงการมองเมืองใหม่...ผ่านเส้นสายลายผ้าชาติพันธุ์
  • Admin
  • 13 / 08 / 19

MIDL for Inclusive Cities 2019 : โครงการมองเมืองใหม่...ผ่านเส้นสายลายผ้าชาติพันธุ์

การพบกับของสื่อพื้นบ้านที่ถูกสื่อสารด้วยสื่อใหม่ เพื่อสร้างการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอเรื่องราวพื้นถิ่น สร้างความเข้าใจประเด็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และความเป็นเมือง โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หนึ... อ่านต่อ →

MIDL for Inclusive Cities 2019 : เยาวชนพลิกการพิการ
  • Admin
  • 13 / 08 / 19

MIDL for Inclusive Cities 2019 : เยาวชนพลิกการพิการ

เยาวชนพลิกการพิการ สำรวจชุมชนคลองบางมดสร้างบริการท่องเที่ยวเพื่อคนพิการ กลุ่มยังธน จัดกิจกรรมรวมธน เยาวชนพลิกการพิการ ในโครงการ MIDL for Inclusive Cities 2019 จับมือกับศูนย์อาสาสร้างสุข (café Can do) ... อ่านต่อ →

MIDL for Inclusive Cities 2019 : โครงการรวมธนเยาวชนพลิกการพิการ
  • Admin
  • 13 / 08 / 19

MIDL for Inclusive Cities 2019 : โครงการรวมธนเยาวชนพลิกการพิการ

เครือข่ายคนรุ่นใหม่ย่านฝั่งธนในนาม 'ยังธน' จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กัเยาวชนเพื่อออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับคนพิการย่านคลองบางมด หนึ่งในโครงการ MIDL for Inclusive Cities 2019... อ่านต่อ →