ข่าวและกิจกรรม

บอกต่อ เล่าขานข่าวสาร และกิจกรรมของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับงานขับเคลื่อนเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลฯ เพื่อส่งเสริมกระบวนการ พัฒนาองค์ความรู้และรณรงค์สื่อสารสังคมในการเรียนรู้ด้านการสื่อสาร และเท่าทันสื่อ

เขย่า เขยื้อน ขยับ ขับเคลื่อนเครือข่าย ไข่ระเบิด เปิดกระบาล #3
  • Admin
  • 25 / 07 / 18

เขย่า เขยื้อน ขยับ ขับเคลื่อนเครือข่าย ไข่ระเบิด เปิดกระบาล #3

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่าย ในระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม ณ โรงแรมเอ็มทู เดอ บางกอก ... อ่านต่อ →

[VDO] ค่ายพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ (MIDL)
  • Admin
  • 20 / 07 / 18

[VDO] ค่ายพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ (MIDL)

ค่ายพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ (MIDL) ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับเครือข่าย กลุ่มรักษ์เขาชะเมาโดยมีวิทยากรคือ ศน.ณัฎฐเมธร์ ดุลคนิต ครูปราศร... อ่านต่อ →

กิจกรรมจากค่ายพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ (MIDL)
  • Admin
  • 18 / 07 / 18

กิจกรรมจากค่ายพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ (MIDL)

ประมวลภาพกิจกรรมจากค่ายพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ (MIDL) โดยจัดขึ้นในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับเครือข่าย กลุ่มรักษ์เขาชะเมา โดยมีวิทยากรคือ... อ่านต่อ →

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
  • Admin
  • 10 / 07 / 18

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล โดยจัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ร่วม... อ่านต่อ →

กิจกรรมพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ
  • Admin
  • 10 / 07 / 18

กิจกรรมพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จัดกิจกรรมพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ ในหัวข้อ “การพัฒนาแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล” ในระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ โ... อ่านต่อ →