ข่าวและกิจกรรม

บอกต่อ เล่าขานข่าวสาร และกิจกรรมของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับงานขับเคลื่อนเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลฯ เพื่อส่งเสริมกระบวนการ พัฒนาองค์ความรู้และรณรงค์สื่อสารสังคมในการเรียนรู้ด้านการสื่อสาร และเท่าทันสื่อ

ลวนลามออนไลน์ใครว่าล้อเล่น
  • Admin
  • 21 / 06 / 17

ลวนลามออนไลน์ใครว่าล้อเล่น

นิยามของการลวนลามทางเพศคือการกระทำล่วงเกินทางวาจาและทางกาย ทั้งการสัมผัส การมอง การพูดจาแทะโลม แม้แต่การหยอกล้อก็เป็นการคุกความทางเพศถ้าทำให้ผู้ถูกกระทำไม่พึงใจ การวิพากษ์วิจารณ์สรีระก็เช่นกัน แต่เมื่... อ่านต่อ →

สอนสามเณร 'รู้ทันสื่อ'
  • Admin
  • 21 / 06 / 17

สอนสามเณร 'รู้ทันสื่อ'

ใช้หลักพุทธสร้างทักษะ 'สามเณร' เท่าทันโลกออนไลน์นอกจากเรื่องดีของสื่อใหม่ซึ่งทำให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายและรวดเร็วแล้ว อีกด้านหนึ่งปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าสื่อเหล่านี้ต่างส่งผลต่อวิ... อ่านต่อ →

สัมมนาเชิงปฎิบัติการเครือข่ายคณะทำงานด้านเด็กและเยาวชนสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ
  • Admin
  • 19 / 06 / 17

สัมมนาเชิงปฎิบัติการเครือข่ายคณะทำงานด้านเด็กและเยาวชนสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ

 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการเครือข่ายคณะทำงานด้านเด็กและเยาวชนจากโครงการเยาวชนส่งเสียงเพื่อสื่อสารสังคม ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ ระหว่างวันที่ 17-1... อ่านต่อ →

ออกแบบแนวทางสร้างสรรค์ ชุดหนังสือนิทาน-การ์ตูนสร้างสุข ยุคเทคโน-ไอที
  • Admin
  • 18 / 06 / 17

ออกแบบแนวทางสร้างสรรค์ ชุดหนังสือนิทาน-การ์ตูนสร้างสุข ยุคเทคโน-ไอที

17 มิ.ย. สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) ร่วมกับ เครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสรรค์สังคม แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดและออกแบบแนวทางสร้างสรรค์ ชุดหนังสือนิทาน-การ์ตูน... อ่านต่อ →

สสย.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล
  • Admin
  • 15 / 06 / 17

สสย.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนร่วมกับ Thai Civic Educationจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล   13 – 15 มิ.ย. นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเ... อ่านต่อ →