ข่าวและกิจกรรม

บอกต่อ เล่าขานข่าวสาร และกิจกรรมของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับงานขับเคลื่อนเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลฯ เพื่อส่งเสริมกระบวนการ พัฒนาองค์ความรู้และรณรงค์สื่อสารสังคมในการเรียนรู้ด้านการสื่อสาร และเท่าทันสื่อ

การประชุมสรุปบทเรียน ข้อท้าทาย และข้อเสนอแนะ MIDL
  • Admin
  • 07 / 08 / 18

การประชุมสรุปบทเรียน ข้อท้าทาย และข้อเสนอแนะ MIDL

เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกรุงเทพ ชั้น 2 โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ (ซ.วิภาวดี 64) กรุงเทพฯ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สส... อ่านต่อ →

การประชุมระดมความเห็น "มองเมืองใหม่ MIDL"
  • Admin
  • 07 / 08 / 18

การประชุมระดมความเห็น "มองเมืองใหม่ MIDL"

ณ โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) จัดโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Thai Civic Education Center) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม... อ่านต่อ →

"ร่วมสร้างสังคมเท่าทันสื่อฯ"
  • Admin
  • 07 / 08 / 18

"ร่วมสร้างสังคมเท่าทันสื่อฯ"

สสย.ร่วมกับศูนย์ CSPS สกว. จัดประชุมระดมความคิดเห็น "การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล เพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน" ในงานThailand Social Expo 2018 ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยได้นำเส... อ่านต่อ →

การอบรมครูเพื่อการพัฒนาแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล
  • Admin
  • 25 / 07 / 18

การอบรมครูเพื่อการพัฒนาแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และกลุ่มมานีมานะ ร่วมกันจัดการอบรมครูเพื่อการพัฒนาแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) สู่ชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฏาคม 2561 ณ ศู... อ่านต่อ →

เขย่า เขยื้อน ขยับ ขับเคลื่อนเครือข่าย ไข่ระเบิด เปิดกระบาล #3
  • Admin
  • 25 / 07 / 18

เขย่า เขยื้อน ขยับ ขับเคลื่อนเครือข่าย ไข่ระเบิด เปิดกระบาล #3

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่าย ในระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม ณ โรงแรมเอ็มทู เดอ บางกอก ... อ่านต่อ →