ข่าวและกิจกรรม

บอกต่อ เล่าขานข่าวสาร และกิจกรรมของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับงานขับเคลื่อนเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลฯ เพื่อส่งเสริมกระบวนการ พัฒนาองค์ความรู้และรณรงค์สื่อสารสังคมในการเรียนรู้ด้านการสื่อสาร และเท่าทันสื่อ

MIDL for Inclusive Cities : สร้างเมืองของทุกคน
  • Admin
  • 12 / 10 / 18

MIDL for Inclusive Cities : สร้างเมืองของทุกคน

โครงการสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ปี 2561 "MIDL for Inclusive Cities : สร้างเมืองของทุกคน" ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงภาพยนตร์ปรินซ์รามา บางรัก กรุงเทพมหานคร (Prince The... อ่านต่อ →

ชุมชนบูรณาการ สุขภาพองค์รวม
  • Admin
  • 20 / 09 / 18

ชุมชนบูรณาการ สุขภาพองค์รวม

เครือข่ายรองเมืองเรืองยิ้ม เครือข่ายบางกอกนี้ดีจัง และกรรมการลานกีฬาพัฒน์ บอกเล่าเรื่องราว" ชุมชนบูรณาการ สุขภาพองค์รวม" ในงานตลาดนัดที่มีจิตสำนึกแห่งเอเชีย ครั้งที่5 "สมัชชาชุมชนบูรณาการสุขภาพและเครื... อ่านต่อ →

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "มองเมืองใหม่ MIDL"
  • Admin
  • 20 / 09 / 18

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "มองเมืองใหม่ MIDL"

วันที่ 6 กันยายน 2561 ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ "มองเมืองใหม่ MIDL" (Media Information Digital Literacy) ณ ห้องประชุม ภัคดี-ภูมิ โรงแรมอะบลูม เอ็กซ์คลูซีฟ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ กรุงเทพฯ  ... อ่านต่อ →

"ปลดปล่อยผีเสื้อให้โบยบิน" เครือข่ายพัทลุงยิ้ม
  • Admin
  • 27 / 08 / 18

"ปลดปล่อยผีเสื้อให้โบยบิน" เครือข่ายพัทลุงยิ้ม

เครือข่ายพัทลุงยิ้มจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว เป็นปีที่ 5 ตอน "ปลดปล่อยผีเสื้อให้โบยบิน" โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และกรรมการกำกับทิศทางแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทา... อ่านต่อ →

กิจกรรม “ฉลาดรู้เท่าทันสื่อ” อบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำเด็กปฐมวัย
  • Admin
  • 27 / 08 / 18

กิจกรรม “ฉลาดรู้เท่าทันสื่อ” อบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำเด็กปฐมวัย

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดกิจกรรม “ฉลาดรู้เท่าทันสื่อ” อบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำเด็กปฐมวัย ใ... อ่านต่อ →