• Admin
  • 13 / 08 / 19
  • อ่านแล้ว 215 ครั้ง

MIDL for Inclusive Cities 2019 : โครงการอีเลิ้ง ทุ่งสนามควาย

jam.jpg#asset:1241


หลายคนอาจรู้จักตลาดนางเลิ้ง แต่อาจไม่รู้จักอีเลิ้ง และทุ่งสนามควาย หลายคนอาจแวะเวียนมาที่ตลาดนางเลิ้งหลายต่อหลายครั้ง แต่อาจยังไม่รู้ว่า ชุมชนหรือพื้นที่เรียนรู้แห่งนี้ ยังมีของดีและเรื่องราวประวัติศาสตร์ Unseen อีกหลายเรื่องหลายมุม ทั้งความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ญวน จีน มอญ เขมร, ตลาดน้ำ-ตลาดบก, ตรอก ซอก และซอย, วัง วัดและชุมชน, ละครชาตรี ปี่พาทย์มอญ สนามม้า เวทีมวยและโรงหนัง

ชุมชนนางเลิ้ง ร่วมกับ #สาธารณะศึกษา (สมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) สสส. ขอเชิญชวนเยาวชน คนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 18-27 ปี เป็นคนจังหวัดไหนก็ได้ แต่ตอนนี้อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 15 คน มาร่วมแบ่งปันไอเดีย แบ่งปันทักษะ/ มุมมองความคิดเห็น ทำงานร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างและเปิดพื้นที่เรียนรู้นางเลิ้ง 

ใครมีของ อยากปล่อยของ  ใครมีไอเดีย อยากสร้าง อยากทำ ใครอยากเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาย่านนี้อย่างมีส่วนร่วม

Urban Jam NangLoeng  ขอชวนมาร่วมแจมกัน  เปิดพื้นที่แจม ตลอดเดือนสิงหาคม 2562 (มีกิจกรรมให้เล่น ให้แจมกันยาวๆ จนถึงปลายปี 2562) 

สมัครมาแจม ได้แล้ววันนี้ - 31 กรกฎาคม 2562  https://forms.gle/zaHMUyb6KvtZT2q9A หรือ สแกน Qr code

-------  Urban Jam รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดการแจม สนับสนุนทุกการแจม โดยโครงการ #MIDLForInclusivenessCities2019 . #สาธารณศึกษา #สร้างเมืองของทุกคน #MediaInformationAndDigitalLiteracy #MIDL #InclusiveCity #UrbanJamNangLoeng

บทความก่อนหน้า

MIDL for Inclusive Cities 2019 : โครงการรวมธนเยาวชนพลิกการพิการ

บทความถัดไป

MIDL for Inclusive Cities 2019 : โครงการรถไฟ รถใคร