• Admin
  • 13 / 08 / 19
  • อ่านแล้ว 175 ครั้ง

MIDL for Inclusive Cities 2019 : โครงการรวมธนเยาวชนพลิกการพิการ

67507631_1331364430361435_1852098272944979968_o.jpg#asset:1243

เครือข่ายคนรุ่นใหม่ย่านฝั่งธนในนาม 'ยังธน' จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กัเยาวชนเพื่อออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับคนพิการย่านคลองบางมด หนึ่งในโครงการ MIDL for Inclusive Cities 2019

บทความก่อนหน้า

MIDL for Inclusive Cities 2019 : เยาวชนพลิกการพิการ

บทความถัดไป

MIDL for Inclusive Cities 2019 : โครงการอีเลิ้ง ทุ่งสนามควาย