• Admin
  • 13 / 08 / 19
  • อ่านแล้ว 135 ครั้ง

MIDL for Inclusive Cities 2019 : โครงการมองเมืองใหม่...ผ่านเส้นสายลายผ้าชาติพันธุ์

ผ้า3.jpg#asset:1251

การพบกับของสื่อพื้นบ้านที่ถูกสื่อสารด้วยสื่อใหม่ เพื่อสร้างการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอเรื่องราวพื้นถิ่น สร้างความเข้าใจประเด็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และความเป็นเมือง โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หนึ่งในโครงการ MIDL for inclusive cities 2019

ผ้า4.jpg#asset:1252ผ้า2.jpg#asset:1250ผ้า1.jpg#asset:1249


บทความก่อนหน้า

โครงการ Digital Citizenship in 21th Era Youth Camp

บทความถัดไป

MIDL for Inclusive Cities 2019 : เยาวชนพลิกการพิการ