• Admin
  • 19 / 07 / 19
  • อ่านแล้ว 140 ครั้ง

MIDL for Inclusive Cities 2019 : เล่าเรื่องวิทย์ ชิดเมืองเก่า

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 กับ Work shop เล่าเรื่องวิทย์ ชิดเมืองเก่า ณ Kid+Dee @ Historic Center ถนนนางงาม อ.เมือง จ.สงขลา โครงการจากความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ มอ.วิทยานุสรณ์ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน Child and Youth Media Institute (สสย.) และเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ภาคใต้

65440964_322638368625313_2956482472398815232_n.jpg#asset:121965509829_856112104756996_8654036364712476672_n.jpg#asset:122265465615_322638498625300_7908212218565492736_n.jpg#asset:1220

ขอบคุณภาพจาก เล่าเรื่องวิทย์ ชิดเมืองเก่า

บทความก่อนหน้า

MIDL for Inclusive Cities 2019 : เมืองฮ่วมใจ๋

บทความถัดไป

MIDL for Inclusive Cities 2019 : KOTA KITA