• Admin
  • 13 / 08 / 19
  • อ่านแล้ว 175 ครั้ง

MIDL for Inclusive Cities 2019 : เยาวชนพลิกการพิการ

67574937_1336039056560639_3758301545997795328_o.jpg#asset:1246

เยาวชนพลิกการพิการ สำรวจชุมชนคลองบางมดสร้างบริการท่องเที่ยวเพื่อคนพิการ

กลุ่มยังธน จัดกิจกรรมรวมธน เยาวชนพลิกการพิการ ในโครงการ MIDL for Inclusive Cities 2019 จับมือกับศูนย์อาสาสร้างสุข (café Can do) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ Café can do  . ชวนเด็กกลุ่มอาสาสมัคร 20 คน มาเรียนรู้กระบวนการ design thinking ออกแบบเมืองบริการท่องเที่ยวในชุมชนคลองบางมด โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้พิการเป็นหลัก เยาวชนทดลองเป็นผู้พิการเดินเมืองด้วยกิจกรรม ‘พาเพื่อนไปซื้อขนม’ ก่อนจะมาวิเคราะห์ปัญหาและนำกลับมาหาทางแก้ เข้าสู่กิจกรรม ‘พาคนพิการเที่ยว’ ซึ่งเป็นผู้พิการจริงๆ ร่วมเรียนรู้ปัญหาที่กลุ่มผู้พิการพบเจอเมื่อต้องใช้พื้นที่สาธารณะ . นอกจากนี้ กลุ่มยังธนยังมีกิจกรรมในวันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม และวันที่ 24 สิงหาคมนี้ 

67518411_1336038983227313_8441654642856689664_o.jpg#asset:124567735105_1336039033227308_6163643365318459392_o.jpg#asset:1247

#สสส#สสย#MIDLForInclusiveCities2019 #ยังธนฯ #ศูนย์อาสาสร้างสุขCaféCanDo #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี

บทความก่อนหน้า

MIDL for Inclusive Cities 2019 : โครงการมองเมืองใหม่...ผ่านเส้นสายลายผ้าชาติพันธุ์

บทความถัดไป

MIDL for Inclusive Cities 2019 : โครงการรวมธนเยาวชนพลิกการพิการ