• Admin
  • 20 / 11 / 16
  • อ่านแล้ว 524 ครั้ง

EDUCA2016

12 ต.ค. 59 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนโดยคุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ และทีมสสย. เข้าร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในหัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ในงานมหกรรมการศึกษา EDUCA2016 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 9 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

educa2016.jpg#asset:121


14572359_679269625570922_410605337716309


14572369_679269642237587_28868924791324514632839_679253435572541_65585144330401514642446_679190062245545_746820544495455


14642469_679190202245531_110653017413202


14650541_679269615570923_277575370744756


14657376_679190215578863_304196701698324


14671172_679190075578877_178886630531585


14690958_679253445572540_437284299806463


14691034_679269638904254_318521975641315


14720339_679190098912208_734387463299400

บทความก่อนหน้า

​สัมมนาเครือข่ายการศึกษา และ MIDL เพื่อสร้างพลเมือง

บทความถัดไป

การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างระบอบประชาธิปไตย