• Admin
  • 29 / 10 / 19
  • อ่านแล้ว 74 ครั้ง

EDUCA 2019 มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12

วันที่ 16-18 ต.ค. 2562 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมนำเสนอแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) กับการสร้างเมืองที่ทุกคนมีส่วนร่วม โดยคุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบัน ร่วมกับครูกลุ่ม Critizen ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

72597916_2367623026881414_2315835482556071936_n.jpg#asset:1305


บทความก่อนหน้า

งานสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ปี 2562

บทความถัดไป

นิทานภาพและการ์ตูนสร้างสรรค์ชุด “ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล”