• Admin
  • 26 / 06 / 19
  • อ่านแล้ว 54 ครั้ง

Boot camp โครงการเสริมสร้างเยาวชนชุมชนเมืองให้เท่าทันข่าวสารในยุคดิจิทัล

เรียนรู้เท่าทันข่าวและข่าวปลอม กับแกนนำเยาวชนเครือข่ายบางกอกนี้ดีจัง โคราชยิ้ม นครศรีดีจังฮู้ และสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ "Fake news คืออะไร?" ส่งผลกระทบต่อใครบ้าง? และจะตรวจสอบอย่างไร? 

64602443_1303165549847990_8208485386662445056_n.jpg#asset:119764986783_1303165716514640_8004019375432531968_n.jpg#asset:119865272139_1303165536514658_9106170466770354176_n_190626_160824.jpg#asset:1200


งานนี้ได้ฟังวัยรุ่นจากหลายจังหวัด คุยแลกเปลี่ยนกัน ทำไมคนจึงเชื่อข่าวปลอม วัยรุ่นวิเคราะห์ได้แหลมคม #ส่วนหนึ่งของworkshop เท่าทันข่าวและข่าวปลอม (News Literacy) จัดโดยมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา ร่วมกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) สนับสนุนโดย Google News Initiative 21-23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ #googlenewsinitiative

บทความก่อนหน้า

เล่าเรื่องวิทย์ ชิดย่านเมืองเก่าสงขลา

บทความถัดไป

พลเมืองกับการรู้เท่าสื่อเพื่อสร้างเมืองและท้องถิ่นที่เข้มแข็ง