• Admin
  • 24 / 07 / 17
  • อ่านแล้ว 540 ครั้ง

หลายภาคส่วนร่วมกันวางแนวทางการกำหนดช่ววอายุที่เหมาะสมสำหรับเด็กในการใช้สื่อออนไลน์

600724_news-002.jpg#asset:840

23 กค 60 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ โดยการสนับสนุนจากสสย และสสส. จัดเวทีสื่อสาธารณะ "แนวทางการกำหนดช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับเด็กในการใช้สื่อออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต" มีผู้เข้าร่วมทั้งกลุ่มภาครัฐ ฝ่ายกำกับดูแล กลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พ่อแม่ผู้ปกครองครูศูนย์เด็กเล็กฯ

600724_news-003.jpg#asset:841

การจัดเวทีครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่และผู้ปกครองให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้อินเทอร์เน็ตและมือถือที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการป้องกัน และแนวทางการกำหนดช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับเด็กในการใช้สื่อออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

บทความก่อนหน้า

จิตแพทย์ชี้ “อนุบาล 3 ขวบ” ต้องเน้นฝึกวินัย-รอคิว-เข้าสังคม

บทความถัดไป

การรู้ทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล MIDL: อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง