• Admin
  • 02 / 06 / 17
  • อ่านแล้ว 248 ครั้ง

อบรมครูเพื่อการเรียนรู้และเท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล

600602_news3.jpg#asset:796

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชนร่วมกับ Thai Civic Educationจัดอบรมครูเพื่อการเรียนรู้และเท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล (MIDL) 2-4 มิถุนายน โรงแรมนูโวซิตี้ กรุงเทพฯ

600602_news5.jpg#asset:797

โดยแต่ละวันจะมีกระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่เริ่มต้นรู้จักเท่าทันตัวเอง  โลก และสังคม ซึ่งเริ่มต้นเช้าวันแรก คุณโตมร กลุ่มมานีมานะ วิทยากรหลักของการอบรมในครั้งนี้ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำความรู้จักกันผ่านการบอกเล่าข้อดีของตนเอง 5 ข้อ จากนั้นให้จับคู่เพื่อพูดคุยและทำความรู้จักกันให้มากขึ้น

600602_news4.jpg#asset:798

ต่อมาวิทยากรให้ผู้เข้าร่วมอบรมถ่ายทอดชีวิตของตนเองผ่านประติมากรรมกระดาษ โดยมีคำถามหลักที่ว่า “ชีวิตของเราคือใคร คืออะไร มีความหมายว่าอย่างไร?” ร่วมกันแลกเปลี่ยนวิธีการรับฟังอย่างลึกซึ้ง พร้อมบอกเล่าและรับฟังเรื่องราวประสบการณ์ประกอบประติมากรรมชีวิตของแต่ละคน

คำสำคัญ

เท่าทันสื่อ

บทความก่อนหน้า

อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครอบครัวรู้เท่าทันสื่อ

บทความถัดไป

‘จิตแพทย์’ หวั่นสังคมเชิดชู ‘สาวฆ่าหั่นศพ’ กลัวเป็น ‘ไอดอล’ ผิดคน