• Admin
  • 29 / 05 / 17
  • อ่านแล้ว 221 ครั้ง

อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครอบครัวรู้เท่าทันสื่อ

600529_news1.jpg#asset:791

 มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครอบครัวรู้เท่าทันสื่อ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560  

งานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างสื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ในบ้านและชุมชน โดยร่วมกันค้นหาศักยภาพในตัวเด็ก เสริมพลังให้ครอบครัว โดยให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำแนวทาง 3 ดี ไปปรับใช้ได้จริง

600529_news2.jpg#asset:792600529_news3.jpg#asset:793

บทความก่อนหน้า

คิดมันส์..ทันสื่อ ส่งคลิปวิดีโอประกวด ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท

บทความถัดไป

อบรมครูเพื่อการเรียนรู้และเท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล