• Admin
  • 09 / 05 / 19
  • อ่านแล้ว 132 ครั้ง

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน MIDL for Inclusiveness Cities 2019

วันที่ 29 – 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ สามเสน กรุงเทพมหานคร

สสย. ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงาน MIDL for Inclusive Cities 2019 จำนวน 19 โครงการจากทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ  ในช่วงเช้า วิทยากรหลัก คุณโตมร อภิวันทนากร จากกลุ่มมานีมานะ เริ่มต้นการทำความรู้จักกัน คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน แนะนำมโนทัศน์เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล และคุณโสภิดา วีรกุลเทวัญ นักวิชาการอิสระ นำเสนอผลการถอดบทเรียนโครงการ MIDL for Inclusive Cities 2018 และมีการนำเสนอกรณีตัวอย่างจากต่างประเทศ ทั้งญี่ปุ่น บาหลี และปีนัง เพื่อให้เห็นบทบาทของศิลปะในการสร้างเมืองที่นับรวมทุกคน โดยคุณวรพจน์ โอสถาภิรัตน์ จากกลุ่มดินสอสี

ในช่วงบ่ายเป็นการระดมความคิดเห็น เพื่อ shape up โครงการทั้ง 19 โครงให้ชัดเจน โดยอาศัยการวิเคราะห์ทั้งในแง่ของเป้าหมายของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย สภาพปัญหา และเครื่องมือที่จะนำมาใช้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโครงการเพื่อให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ ในการทำงาน

#CYMI #MIDL #MIDLforInclusivecities2019

58749439_1262107467287132_1118127854282866688_o.jpg#asset:118358444868_1262109240620288_3003451324214804480_o.jpg#asset:118158622749_1262105673953978_5487157347291758592_o.jpg#asset:1182


บทความก่อนหน้า

อบรมวิทยากร รู้ทันข่าว: ข่าวหลุด ข่าวลวง ข่าวปลอม (fake news)

บทความถัดไป

การประชุมสรุปงานและแนวคิด MIDL for Inclusive Cities: สร้างเมืองของทุกคน