• Admin
  • 01 / 07 / 19
  • อ่านแล้ว 91 ครั้ง

เล่าเรื่องวิทย์ ชิดย่านเมืองเก่าสงขลา

ใต้_190701_112026.jpg#asset:1209

วันที่ 29 มิ.ย. MIDL for Inclusive Cities 2109 เคลื่อนแล้วที่สงขลา “เล่าเรื่องวิทย์ ชิดย่านเมืองเก่าสงขลา” โครงการจาก ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน และเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ภาคใต้

ขอบคุณภาพจาก เพจ เล่าเรื่องวิทย์ ชิดเมืองเก่า

บทความก่อนหน้า

MIDL for Inclusive Cities 2019: ​โครงการเสียงสาละวิน

บทความถัดไป

Boot camp โครงการเสริมสร้างเยาวชนชุมชนเมืองให้เท่าทันข่าวสารในยุคดิจิทัล