• Admin
  • 09 / 05 / 19
  • อ่านแล้ว 175 ครั้ง

อบรมวิทยากร รู้ทันข่าว: ข่าวหลุด ข่าวลวง ข่าวปลอม (fake news)

อบรมวิทยากร 8-10 พค. รร.นูโวซีตี้ กทม. จัดโดยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย) ภายใต้โครงการสร้างเสริมเยาวชนชุมชนเมืองเท่าทันข่าว สนับสนุนโดย Google News Initiatives

59805734_1268372389993973_2767762683154399232_n.jpg#asset:118759789038_1268372376660641_3170800021914255360_n.jpg#asset:118659831755_1268372343327311_6690055769959694336_n.jpg#asset:1188


บทความก่อนหน้า

พลเมืองกับการรู้เท่าสื่อเพื่อสร้างเมืองและท้องถิ่นที่เข้มแข็ง

บทความถัดไป

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน MIDL for Inclusiveness Cities 2019