• Admin
  • 19 / 07 / 19
  • อ่านแล้ว 86 ครั้ง

อบรมนักเรียนแกนนำเพื่อการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัล

67610059_10157772577648933_4884631194383155200_n.jpg#asset:1235

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำจาก 10 โรงเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัล สำหรับการขยายผลในโรงเรียน ตามโครงการ “Check for Sure before Share” โดยกลุ่ม #Critizen

สนับสนุนโดย #สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา_เขต_๑ #สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน_สสย #Google_News_Intiative

ขอบคุณภาพจาก Critizen

บทความก่อนหน้า

MIDL for Inclusive Cities 2019 : โครงการรถไฟ รถใคร

บทความถัดไป

MIDL for Inclusive Cities 2019 : โครงการเมืองเกษตรมีสุข