• Admin
  • 30 / 11 / 18
  • อ่านแล้ว 17 ครั้ง

สสย.รับสมัครเพื่อนร่วมงาน!!

ส่งหลักฐานการสมัครงานส่งทางไปรษณีย์หรืออีเมล์เท่านั้น ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561

บทความก่อนหน้า

เอกสารประกอบการสัมมนางาน MIDL : อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง​