• Admin
  • 22 / 05 / 19
  • อ่านแล้ว 92 ครั้ง

พลเมืองกับการรู้เท่าสื่อเพื่อสร้างเมืองและท้องถิ่นที่เข้มแข็ง

การอบรมที่น่าสนใจ และท้าทายด้วยความหลากหลายของผู้เข้าอบรม ที่มาจากสหวิชาการ ทั้งสายนิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ การจัดการ การศึกษา การเกษตร มาร่วมเรียนรู้ร่วมกัน # การอบรม เรื่องพลเมืองกับการรู้เท่าสื่อเพื่อสร้างเมืองและท้องถิ่นที่เข้มแข็ง 18-20 พค 62 ณ รร.ไอบิส เชียงใหม่ จัดโดยคณะรัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และ Thai civic Education

60501029_1275774349253777_3262824351975604224_n.jpg#asset:1191


บทความก่อนหน้า

Boot camp โครงการเสริมสร้างเยาวชนชุมชนเมืองให้เท่าทันข่าวสารในยุคดิจิทัล

บทความถัดไป

อบรมวิทยากร รู้ทันข่าว: ข่าวหลุด ข่าวลวง ข่าวปลอม (fake news)