• Admin
  • 16 / 02 / 19
  • อ่านแล้ว 220 ครั้ง

การประชุมสรุปงานและแนวคิด MIDL for Inclusive Cities: สร้างเมืองของทุกคน

11-12 ก.พ. 62 การประชุมสรุปงานและแนวคิด MIDL for Inclusive Cities: สร้างเมืองของทุกคน ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ กรุงเทพฯ

สรุปงานจากปฏิบัติการในพื้นที่ทั้ง 9 โครงการ แลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนการทำงานของแต่ละโครงการว่าเห็นความเป็น inclusiveness citizenship และ MIDL อยู่ตรงไหนบ้าง พร้อมวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการทำงานของแต่ละโครงการ หลังจากนั้นมีการเปิดเวทีนำเสนอผลการประเมินโครงการ และร่วมกันวางแผนทิศทางการทำงานทั้งในส่วนโครงการย่อยและงาน MIDL week 2019 ที่จะเกิดขึ้น

51843789_1209688849195661_2095609312171786240_o.jpg#asset:116251741896_1209688039195742_7186666161038163968_o.jpg#asset:116151679298_1209689345862278_3822757644922257408_o.jpg#asset:116051577554_1209687909195755_7000487429064884224_o.jpg#asset:1158


#MIDL #MIDL2019

บทความก่อนหน้า

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน MIDL for Inclusiveness Cities 2019

บทความถัดไป

การสัมมนาเครือข่ายการศึกษา และMIDL เพื่อสร้างพลเมือง