ข่าวและกิจกรรม

บอกต่อ เล่าขานข่าวสาร และกิจกรรมของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับงานขับเคลื่อนเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลฯ เพื่อส่งเสริมกระบวนการ พัฒนาองค์ความรู้และรณรงค์สื่อสารสังคมในการเรียนรู้ด้านการสื่อสาร และเท่าทันสื่อ

EDUCA2016
  • Admin
  • 20 / 11 / 16

EDUCA2016

12 ต.ค. 59 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนโดยคุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ และทีมสสย. เข้าร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในหัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ในงานมหกรรมการศึกษ... อ่านต่อ →

การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างระบอบประชาธิปไตย
  • Admin
  • 20 / 11 / 16

การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างระบอบประชาธิปไตย

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับ สพฐ. และ Thai Civic Education จัดการประชุมปฏิบัติการ "การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างระบอบประชาธิปไตย" ให้กับครูในโรงเรียนนำร่องในโครงการ DCE School ระหว่างวันที่ 8-10 ก.ค ... อ่านต่อ →

ขับเคลื่อนพลเมือง สร้างสังคมไทยเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL)
  • Admin
  • 20 / 11 / 16

ขับเคลื่อนพลเมือง สร้างสังคมไทยเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL)

สสย.ร่วมกับภาคี จัดสัมมนาขับเคลื่อนพลเมือง สร้างสังคมไทยเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL)เริ่มด้วยกสทช. คุณสุภิญญา กลางณรงค์ กล่าวเปิดงานและบทบาทของกสทช.ในการทำงานด้านเท่าทันสื่อ ต่อด้วยการนำเสนอ... อ่านต่อ →

“คลิปเด็ก” ถ่าย โพสต์ แชร์...มองให้มากกว่าความน่ารัก?
  • Admin
  • 20 / 11 / 16

“คลิปเด็ก” ถ่าย โพสต์ แชร์...มองให้มากกว่าความน่ารัก?

วันนี้(7 ก.ค.59) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและเครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ จัดงานเสวนา “คลิปเด็ก” ถ่าย โพสต์ แชร์...มองให้ลึกกว่าความน่ารัก? เพื่อสะท้อนมุมมองในการป... อ่านต่อ →

การปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
  • Admin
  • 20 / 11 / 16

การปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ และเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ร่วมกันเป็นคณะทำงาน"ร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์... อ่านต่อ →