ข่าวและกิจกรรม

บอกต่อ เล่าขานข่าวสาร และกิจกรรมของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับงานขับเคลื่อนเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลฯ เพื่อส่งเสริมกระบวนการ พัฒนาองค์ความรู้และรณรงค์สื่อสารสังคมในการเรียนรู้ด้านการสื่อสาร และเท่าทันสื่อ

เล่าเรื่องวิทย์ ชิดย่านเมืองเก่าสงขลา
  • Admin
  • 01 / 07 / 19

เล่าเรื่องวิทย์ ชิดย่านเมืองเก่าสงขลา

วันที่ 29 มิ.ย. MIDL for Inclusive Cities 2109 เคลื่อนแล้วที่สงขลา “เล่าเรื่องวิทย์ ชิดย่านเมืองเก่าสงขลา” โครงการจาก ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สถาบันสื่อเด็กและเยาวช... อ่านต่อ →

Boot camp โครงการเสริมสร้างเยาวชนชุมชนเมืองให้เท่าทันข่าวสารในยุคดิจิทัล
  • Admin
  • 26 / 06 / 19

Boot camp โครงการเสริมสร้างเยาวชนชุมชนเมืองให้เท่าทันข่าวสารในยุคดิจิทัล

เรียนรู้เท่าทันข่าวและข่าวปลอม กับแกนนำเยาวชนเครือข่ายบางกอกนี้ดีจัง โคราชยิ้ม นครศรีดีจังฮู้ และสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ "Fake news คืออะไร?" ส่งผลกระทบต่อใครบ้าง? และจะตรวจสอบอย่างไร... อ่านต่อ →

พลเมืองกับการรู้เท่าสื่อเพื่อสร้างเมืองและท้องถิ่นที่เข้มแข็ง
  • Admin
  • 22 / 05 / 19

พลเมืองกับการรู้เท่าสื่อเพื่อสร้างเมืองและท้องถิ่นที่เข้มแข็ง

การอบรมที่น่าสนใจ และท้าทายด้วยความหลากหลายของผู้เข้าอบรม ที่มาจากสหวิชาการ ทั้งสายนิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ การจัดการ การศึกษา การเกษตร มาร่วมเรียนรู้ร่วมกัน # การอบรม เรื่องพลเมือ... อ่านต่อ →

อบรมวิทยากร รู้ทันข่าว: ข่าวหลุด ข่าวลวง ข่าวปลอม (fake news)
  • Admin
  • 09 / 05 / 19

อบรมวิทยากร รู้ทันข่าว: ข่าวหลุด ข่าวลวง ข่าวปลอม (fake news)

อบรมวิทยากร 8-10 พค. รร.นูโวซีตี้ กทม. จัดโดยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย) ภายใต้โครงการสร้างเสริมเยาวชนชุมชนเมืองเท่าทันข่าว สนับสนุนโดย Google News Initiatives... อ่านต่อ →

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน MIDL for Inclusiveness Cities 2019
  • Admin
  • 09 / 05 / 19

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน MIDL for Inclusiveness Cities 2019

วันที่ 29 – 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ สามเสน กรุงเทพมหานคร สสย. ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงาน MIDL for Inclusive Cities 2019 จำนวน 19 โครงการจากทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ  ในช่วงเช้า วิทยากรหลั... อ่านต่อ →