ข่าวและกิจกรรม

บอกต่อ เล่าขานข่าวสาร และกิจกรรมของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับงานขับเคลื่อนเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลฯ เพื่อส่งเสริมกระบวนการ พัฒนาองค์ความรู้และรณรงค์สื่อสารสังคมในการเรียนรู้ด้านการสื่อสาร และเท่าทันสื่อ

เอกสารประกอบการสัมมนางาน MIDL : อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง​
  • Admin
  • 04 / 08 / 17

เอกสารประกอบการสัมมนางาน MIDL : อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง​

เอกสารประกอบการสัมมนางาน MIDL : อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (Conference on Media, Information and Digital Literacy (MIDL) for Social Justice: Empowering Citizens to Create Change) วันท... อ่านต่อ →

การรู้ทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล MIDL: อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง
  • Admin
  • 24 / 07 / 17

การรู้ทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล MIDL: อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

https://www.facebook.com/Prach...20 ก.ค. 2560 รายงานข่าวระบุว่า ที่โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ ในงานสัมมนา “การรู้ทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล MIDL: อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (Confer... อ่านต่อ →

หลายภาคส่วนร่วมกันวางแนวทางการกำหนดช่ววอายุที่เหมาะสมสำหรับเด็กในการใช้สื่อออนไลน์
  • Admin
  • 24 / 07 / 17

หลายภาคส่วนร่วมกันวางแนวทางการกำหนดช่ววอายุที่เหมาะสมสำหรับเด็กในการใช้สื่อออนไลน์

23 กค 60 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ โดยการสนับสนุนจากสสย และสสส. จัดเวทีสื่อสาธารณะ "แนวทางการกำหนดช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับเด็กในการใช้สื่อออนไลน์ผ่านสมาร์... อ่านต่อ →

 จิตแพทย์ชี้ “อนุบาล 3 ขวบ” ต้องเน้นฝึกวินัย-รอคิว-เข้าสังคม
  • Admin
  • 13 / 07 / 17

จิตแพทย์ชี้ “อนุบาล 3 ขวบ” ต้องเน้นฝึกวินัย-รอคิว-เข้าสังคม

จิตแพทย์ ชี้ ส่งลูกวัย 3 ขวบเข้าโรงเรียน ควรฝึกเรื่องระเบียบวินัย การรอคอย การเข้าสังคม มากกว่าการจับเรียนเขียนอ่าน เหตุกล้ามเนื้อมัดเล็กยังทำงานได้ไม่เต็มที่ ควรปล่อยขีดเขียนอิสระ ไม่ต้องกังวลอ่านไม่... อ่านต่อ →

สื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องสำอาง
  • Admin
  • 05 / 07 / 17

สื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องสำอาง

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ร่วมมือกับ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย)จัดอบรมให้ความรู้ "สื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องสำ... อ่านต่อ →