ข่าวและกิจกรรม

บอกต่อ เล่าขานข่าวสาร และกิจกรรมของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับงานขับเคลื่อนเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลฯ เพื่อส่งเสริมกระบวนการ พัฒนาองค์ความรู้และรณรงค์สื่อสารสังคมในการเรียนรู้ด้านการสื่อสาร และเท่าทันสื่อ

การประชุมสรุปงานและแนวคิด MIDL for Inclusive Cities: สร้างเมืองของทุกคน
  • Admin
  • 16 / 02 / 19

การประชุมสรุปงานและแนวคิด MIDL for Inclusive Cities: สร้างเมืองของทุกคน

11-12 ก.พ. 62 การประชุมสรุปงานและแนวคิด MIDL for Inclusive Cities: สร้างเมืองของทุกคน ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ กรุงเทพฯ สรุปงานจากปฏิบัติการในพื้นที่ทั้ง 9 โครงการ แลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนการทำงานของแต่ละโคร... อ่านต่อ →

มหกรรมตะวันยิ้ม...บ้านโพธิ์ ตอน เดินชมให้รู้จัก แล้วจะหลงรักสนามจันทร์
  • Admin
  • 14 / 01 / 19

มหกรรมตะวันยิ้ม...บ้านโพธิ์ ตอน เดินชมให้รู้จัก แล้วจะหลงรักสนามจันทร์

เกิดขึ้นจากความร่วมมือของชุมชนบ้านโพธิ์ และเครือข่ายตะวันยิ้ม สื่อสารชุมชนตะวันออก ในวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ ตลาดสนามจันทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กเยาวชน และชุมชนให้เกิดกา... อ่านต่อ →

การสัมมนาเครือข่ายการศึกษา และMIDL เพื่อสร้างพลเมือง
  • Admin
  • 20 / 12 / 18

การสัมมนาเครือข่ายการศึกษา และMIDL เพื่อสร้างพลเมือง

... อ่านต่อ →

สสย.รับสมัครเพื่อนร่วมงาน!!
  • Admin
  • 17 / 12 / 18

สสย.รับสมัครเพื่อนร่วมงาน!!

ส่งหลักฐานการสมัครงานส่งทางไปรษณีย์หรืออีเมล์เท่านั้น ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561... อ่านต่อ →

สสย.รับสมัครเพื่อนร่วมงาน!!
  • Admin
  • 30 / 11 / 18

สสย.รับสมัครเพื่อนร่วมงาน!!

ส่งหลักฐานการสมัครงานส่งทางไปรษณีย์หรืออีเมล์เท่านั้น ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561... อ่านต่อ →