กิจกรรม/โครงการ
16830
page-template-default,page,page-id-16830,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

กิจกรรม/โครงการ

อบรมนักเรียนแกนนำเพื่อการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัล

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำจาก 10 โรงเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัล สำหรับการขยายผลในโรงเรียน ตามโครงการ “Check for Sure before Share” โดยกลุ่ม #Critizen สนับสนุนโดย #สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา_เขต_๑ #สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน_สสย ...
Read More

MIDL for Inclusive Cities 2019 : โครงการเมืองเกษตรมีสุข

วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2562 "โครงการเมืองเกษตรมีสุข" ณ บ้านป่าเหียง ต.สถาน อ.ปัว จ.น่านภายใต้โครงการ MIDL for Inclusive Cities 2019 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic ...
Read More

MIDL for Inclusive Cities 2019 : เมืองฮ่วมใจ๋

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เมืองฮ่วมใจ๋" ภายใต้โครงการ MIDL for Inclusive Cities 2019 จังหวัดเชียงราย ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอบคุณภาพจาก เมืองฮ่วมใจ๋ MIDL for lnclusiveness ...
Read More

MIDL for Inclusive Cities 2019 : KOTA KITA

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและครูผู้สอนในการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้วยเทคนิค Design Thinking (MIDL for Inclusive Cities 2019 : KOTA KITA) ณ โรงแรมซี เอส ปัตตานี ...
Read More

MIDL for Inclusive Cities 2019: โครงการเสียงสาละวิน

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562 โครงการเสียงสาละวิน:เมืองสร้างสุขบนวิถีคนลุ่มน้ำสาละวิน ณ โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง หนึ่งในโครงการ MIDL for Inclusive Cities 2019 #MIDLforInclusiveCities2019 ขอบคุณภาพจาก คุณ Chachaphat Panich และ Adisorn Nettip ...
Read More

MIDL for Inclusive Cities 2019 : เล่าเรื่องวิทย์ ชิดย่านเมืองเก่าสงขลา

วันที่ 29 มิ.ย. 62 MIDL for Inclusive Cities 2019 เคลื่อนแล้วที่สงขลา “เล่าเรื่องวิทย์ ชิดย่านเมืองเก่าสงขลา” โครงการจาก ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน และเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ขอบคุณภาพจาก เพจ เล่าเรื่องวิทย์ ...
Read More