กิจกรรม/โครงการ
16830
page-template-default,page,page-id-16830,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

กิจกรรม/โครงการ

โครงการ Digital Citizenship in 21th Era Youth Camp

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมฐาน Critical Thinking : หรือว่าไม่เคยคิด พัฒนาการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์ ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมฐาน ในโครงการ Digital Citizenship in ...
Read More

MIDL for Inclusive Cities 2019 : โครงการมองเมืองใหม่…ผ่านเส้นสายลายผ้าชาติพันธุ์

การพบกับของสื่อพื้นบ้านที่ถูกสื่อสารด้วยสื่อใหม่ เพื่อสร้างการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอเรื่องราวพื้นถิ่น สร้างความเข้าใจประเด็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และความเป็นเมือง โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หนึ่งในโครงการ MIDL for inclusive cities 2019 ...
Read More

MIDL for Inclusive Cities 2019 : เยาวชนพลิกการพิการ

เยาวชนพลิกการพิการ สำรวจชุมชนคลองบางมดสร้างบริการท่องเที่ยวเพื่อคนพิการ กลุ่มยังธน จัดกิจกรรมรวมธน เยาวชนพลิกการพิการ ในโครงการ MIDL for Inclusive Cities 2019 จับมือกับศูนย์อาสาสร้างสุข (café Can do) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ...
Read More

MIDL for Inclusive Cities 2019 : โครงการรวมธนเยาวชนพลิกการพิการ

เครือข่ายคนรุ่นใหม่ย่านฝั่งธนในนาม 'ยังธน' จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กัเยาวชนเพื่อออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับคนพิการย่านคลองบางมด หนึ่งในโครงการ MIDL for Inclusive Cities 2019 ...
Read More

MIDL for Inclusive Cities 2019 : โครงการอีเลิ้ง ทุ่งสนามควาย

หลายคนอาจรู้จักตลาดนางเลิ้ง แต่อาจไม่รู้จักอีเลิ้ง และทุ่งสนามควาย หลายคนอาจแวะเวียนมาที่ตลาดนางเลิ้งหลายต่อหลายครั้ง แต่อาจยังไม่รู้ว่า ชุมชนหรือพื้นที่เรียนรู้แห่งนี้ ยังมีของดีและเรื่องราวประวัติศาสตร์ Unseen อีกหลายเรื่องหลายมุม ทั้งความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ญวน จีน มอญ เขมร, ตลาดน้ำ-ตลาดบก, ตรอก ซอก และซอย, วัง วัดและชุมชน, ...
Read More

MIDL for Inclusive Cities 2019 : โครงการรถไฟ รถใคร

จริง ๆ แล้วรถไฟ..เป็นของใคร? จบไปแล้วกับกิจกรรม "รถไฟ รถใคร" ในโครงการ MIDL for Inclusive Cities เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคมที่ผ่านมา กลุ่มเครือข่าย Critizen ร่วมกับ Thai civic education ...
Read More