กิจกรรม/โครงการ
16830
page-template-default,page,page-id-16830,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

กิจกรรม/โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อสารสร้างสรรค์สร้างคุณค่าชุมชน”

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อสารสร้างสรรค์สร้างคุณค่าชุมชน” ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ระหว่างวันเสาร์ที่ 17 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2564 โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนแนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานประเด็น 3ดีวิถีสุข เรียนรู้กระบวนการทำงานสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อนำมาสร้างคุณค่าในชุมชน ทดลองออกแบบกระบวนการสื่อสารไปจนถึงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ของตนเอง กิจกรรมมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 121 คน ...
Read More

Young ชวนมอง เตวขึ้นกอง “ผ่อ..เมืองแม่สะเรียง”

Young ชวนมอง เตวขึ้นกอง "ผ่อ..เมืองแม่สะเรียง" ... เด็กๆจากโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน จะชวนเพื่อนๆในพื้นที่สำรวจอัตลักษณ์ของเมืองแม่สะเรียง ผ่านการเดินสำรวจเมือง (walk in Mae Sariang) ...ในมุมมอง "ความหลากหลายทางศาสนา วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และการให้คุณค่าความหมายของการอยู่ร่วมกัน".... ในวันที่ 11-12 ...
Read More