กิจกรรม/โครงการ
16830
page-template-default,page,page-id-16830,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

กิจกรรม/โครงการ

งานเปิดตัวคู่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สพฐ. ร่วมกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) เปิดตัว คู่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดทำโดยนักการศึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ในวันนี้ (27 ส.ค. 63) ณ ห้องประชุมคุรุสภา ภายในงานมีการสื่อสารแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล ...
Read More

เมืองฮ่วมใจ๋ MIDL for Inclusive Cities 2020

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เมืองฮ่วมใจ๋ MIDL for Inclusive Cities 2020” โครงการ “เมืองฮ่วมใจ๋” เมืองสร้างคน คนเปลี่ยนเมือง เพื่อให้เมืองเป็นของทุกคน ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วันที่ 28-30 สิงหาคม 2563 ...
Read More

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาโครงการ MIDL for Inclusive Cities 2020 จ.เชียงใหม่

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาโครงการ MIDL for Inclusive Cities 2020 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อสร้างเมืองของทุกคน วันที่ 14-15 มี.ค. ณ Woodfield เชียงใหม่ มีเครือข่าย MIDL for ...
Read More

สัมมนาภาคีเครือข่ายแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน

รวมพลคนขับเคลื่อนงานจากทุกภูมิภาค ในประเด็นพื้นที่สร้างสรรค์ นักสื่อสารสุขภาวะ สาธารณศึกษา และ MIDL มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงการทำงานที่ผ่านมา การสร้างแรงบันดาลใจ การเชื่อมร้อยพลังเครือข่าย ...
Read More

MIDL for Inclusive Cities 2020: เครือข่ายภาคเหนือ

ภาคีเครือข่ายภาคเหนือ เตรียมขยับ ขับเคลื่อนเมืองของทุกคน ในปี 2563 โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน MIDL for Inclusive Cities 2020 ซึ่งมีเครือข่ายในจังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอนจำนวนกว่า 40 คนเข้าร่วม ในวันที่ 27 มกราคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ...
Read More

การประชุมสรุปบทเรียนการสร้างหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ​ สารสนเทศ​ และดิจิทัล​ MIDL​

ระหว่างวันที่​ 18-19​ ม.ค.​ 63​ ณ​ โรงแรมโฆษะ​ จ.ขอนแก่น​ มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทั้งหมด​ 7​ แห่ง ทดลองนำแนวคิดและกระบวนการ​ MIDL​ไปใช้ทั้งหมด​ 10​ หลักสูตร​ ได้แก่ - การสื่อสารชุมชน​ม.มหาสารคาม- หลักการรายงานข่าวชั้นสูง​ม.กาฬสินธุ์- การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล​ มรภ.ร้อยเอ็ด- ...
Read More