กิจกรรม/โครงการ
16830
page-template-default,page,page-id-16830,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

กิจกรรม/โครงการ

เวทีประชุมเชิงวิชาการ MIDL (ภาคอีสาน)

เวทีประชุมเชิงวิชาการเรื่องการสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยเท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัลของเด็กและเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กและเครือข่ายดีจังอีสานตุ้มโฮม จัดเวทีประชุมเชิงวิชาการเรื่องการสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยเท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัลของเด็กและเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยผ่านกระบวนการสื่อสารสร้างสรรค์ของแกนนำเยาวชนอีสานตุ้มโฮมจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผลการศึกษาครั้งนี้มุ่งนำเสนอกลไกเครือข่ายอาสาสมัครแกนนำเยาวชนอีสานตุ้มโฮม ผ่านกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ให้เด็ก เยาวขนมีความรู้ เท่าทันสื่อ เท่าทันสถานการณ์สังคม ...
Read More

สัมมนาเครือข่ายการศึกษา และ MIDL เพื่อสร้างพลเมือง

สัมมนาเครือข่ายการศึกษา และ MIDL เพื่อสร้างพลเมือง: ความสำเร็จ ความท้าทาย และก้าวต่อไป คุณครู อาจารย์ จากหลากหลายโรงเรียน มหาวิทยาลัย และภาคสังคม ที่ผ่านกระบวนการอบรม และกิจกรรม เรื่องการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง 3 รุ่น ซึ่งเรื่องเท่าทันสื่อ ฯ เป็นประเด็นหลักการเรียนรู้ ...
Read More

EDUCA2016

12 ต.ค. 59 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนโดยคุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ และทีมสสย. เข้าร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในหัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ในงานมหกรรมการศึกษา EDUCA2016 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 9 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ...
Read More

EDUCA2016

12 ต.ค. 59 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนโดยคุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ และทีมสสย. เข้าร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในหัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ในงานมหกรรมการศึกษา EDUCA2016 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 9 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ...
Read More