กิจกรรม/โครงการ
16830
page-template-default,page,page-id-16830,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

กิจกรรม/โครงการ

เปิดพื้นที่สร้างสรรค์อัตลักษณ์ “ชุมชนท่าขอนยาง” แต้มสีเล่าเรื่องคุณค่าชุมชนร่วมกัน ผ่านผืนผ้าผะเหวด

โครงการพลเมืองเยาวชนเท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทลัเพื่อร่วมสร้างเมืองใน พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้ยุทธศาสตร์ MIDL for Inclusive Cities ได้นำแนวคิดเรื่อง inclusive city (เมืองสำหรับทุกคน) มาใช้ในการแก้ไขปัญหาขยะ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้คนในชุมชนท่าขอนยาง จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมเรียนรู้อัตลักษณ์ คุณค่าชุมชน ร่วมค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ร่วมกันออกแบบชุมชนที่น่าอยู่ และทุกคนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนนี้ได้ แกนนำชมรมสื่อสร้างสรรค์ ...
Read More

#เที่ยวบ้านเพื่อน #GalleryWalkลำน้ำสาว

ชุมชนบ้านสันติสุข ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา26-27 มีนาคม 2565 ชุมชนบ้านสันติสุข เป็นชุมชนกลางหุบเขาดอยผาจิ ที่รายล้อมด้วยภูเขา ลำห้วยน้อยใหญ่ (ตั้งตระหง่านเหนือระดับน้ำทะเล 1,458 เมตร เขตรอยต่อระหว่างจังหวัดน่านกับจังหวัดพะเยา) โดยมี “ลำน้ำสาว” เป็นแม่น้ำสายสำคัญและยังเป็นพื้นที่เรียนรู้ฐานทรัพยากรธรรมชาติและวิถีของชุมชน #GalleryWalkลำน้ำสาว : เดิน ...
Read More

7 วิชาปกาเกอะญอ(ชุมชนบ้านหนองเต่า)

“วัฒนธรรมปกาเกอะญอ เริ่มจางหายไปจากคนรุ่นใหม่ ทั้งหลักคิด คำสอน ปรัชญาของปกาเกอะญอ และความเป็นปกาเกอะญอ องค์ความรู้เหล่านี้ไม่เคยสอนอยู่ในโรงเรียนทั้งๆ ที่เป็นวิถีชีวิต ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงสำรวจ สืบค้นและสร้างการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นปกาเกอะญอกับเด็กๆ ในชุมชน เกิดการค้นพบและออกแบบวิชาต่างๆ ภายใต้ต้นทุนที่ชุมชนมีทั้งพื้นที่ องค์ความรู้ ผู้รู้ในชุมชน โดยเราอยากจะเชื่อมโยงและส่งต่อความรู้เหล่านี้กับคนรุ่นใหม่ผ่านวิชาชุมชนที่เป็นวิชาชีวิต ทั้งการเล่นดนตรี ศิลปะการป้องกันตัว การเรียนรู้เกี่ยวกับธรรชาติ ...
Read More

เที่ยวบ้าน รักษ์เขาชะเมา

#FriendDay#เที่ยวบ้านเพื่อน “เที่ยวบ้าน รักษ์เขาชะเมา”.เมื่อพูดถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นที่รู้จัก ด้วยมีกิจกรรมที่ทำมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง จนสร้างคนรุ่นใหม่นักกิจกรรมมารุ่นแล้วรุ่นเล่า ... “กลุ่มรักษ์เขาชะเมา” เป็นชื่อแรกๆ ที่หลายคนนึกถึง กลุ่มรักษ์เขาชะเมาเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่มีฐานในการทำงานอยู่ที่ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ...วันนี้กลุ่มนี้มีอายุรวม 20 กว่าปี กลุ่มที่เริ่มต้นจากร้านหนังสือเช่าเล็กๆ “ร้านน้ำใจ” รวมกลุ่มเด็กเยาวชนที่เข้ามาใช้บริการ จัดค่ายสิ่งแวดล้อมเล็กๆ ...
Read More

การออกแบบและประเมินผลนวัตกรรมการสื่อสารของเยาวชน

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับ เครือข่ายผู้ใส่ใจนวัตกรรมเพื่อเยาวชนไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘การออกแบบและประเมินผลนวัตกรรมการสื่อสารของเยาวชน” ให้กับเยาวชนที่สนใจการออกแบบบอร์ดเกมการศึกษาด้านความหลากหลายทางเพศของเยาวชน และผู้สนใจ ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) สาขาขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ...
Read More

#เทศกาลงานรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อเมืองของทุกคน MIDL for Inclusive Cities : ละอ่อน ฮ่วมใจ๋ ตีฆ้อง แป๋งเมือง

ภาพบรรยากาศงานวันแรก ของการเปิดเทศกาลงานรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล MIDL for Inclusive Cities ละอ่อนฮ่วมใจ๋ ตีฆ้อง แป๋งเมือง ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ...
Read More