กิจกรรม/โครงการ
16830
page-template-default,page,page-id-16830,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

กิจกรรม/โครงการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ

ภาพบรรยากาศจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ เพื่อขยายผลกิจกรรมจากคู่มือการจัดการเรียนรู้พลเมืองเท่าทันสื่อสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 3-4 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม Nouvo City ที่เพิ่งจบลงไป โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกลุ่ม Critizen คณะผู้จัดต้องขอขอบคุณทีมงานและครูผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนต่างๆ ...
Read More

โครงการเสียงสาละวิน เมืองสร้างสุข

ชวนคุณครู-เยาวชน-ชุมชน รวมพลังขับเคลื่อน สาละวินสู่เมืองสร้างสุข เปิด 6 โปรเจคท์ ใช้สื่อสร้างสรรค์โชว์ต้นทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิตอาชีพและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม หวังพลิกภาพลักษณ์สาละวินจากลบเป็นบวก ในงาน MIDL Festival “เสียงสาละวิน ถิ่นแม่สะเรียงเวียงงาม”ภายใต้โครงการ MIDL for Inclusive Cities 2020 ณ ...
Read More

โครงการบอร์ดเกมสร้างพลเมืองและการรู้เท่าทันสื่อ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

โครงการบอร์ดเกมสร้างพลเมืองและการรู้เท่าทันสื่อ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของครูอาร์ม ธนากร สร้อยเทพ คุณครูป้ายแดงและไฟแรง ของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน ได้ออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกม มาเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ปัญหาของสังคม และวิธีการแก้ไขปัญหาที่มองหลายมิติ ทั้งปัญหาเชิงโครงสร้าง ความเหลือมล้ำทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ฯลฯ ตลอดจนถึงเรื่องข่าวลวง ...
Read More

โครงการเยาวชนลำปางอาสารู้เท่าทันสื่อ สู้ภัยโควิด-19

โครงการเยาวชนลำปางอาสารู้เท่าทันสื่อ สู้ภัยโควิด-19 ดำเนินการ โดย Lampang channel สื่อท้องถิ่น ร่วมกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ, วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง, วิทยาลัยเทคนิคลำปาง, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, สถาบันธรรมาภิวัฒน์ ฯลฯ จัดกิจกรรมอบรมการรู้เท่าทันสื่อฯ เพื่อสร้างเมืองของทุกคน โดยมีเยาวชนอาสาสมัครเข้ามาร่วมอบรมประมาณ 40 ...
Read More

โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้วิถีเขียวผ่านโครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างมือ​สู้ภัยโควิด-19

โรงเรียนบ้านสันติสุข​ อ.ปง​ จ.พะเยา​ กับโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้วิถีเขียวผ่านโครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างมือ​สู้ภัยโควิด-19โดยนำพืชสมุนไพร​ภูมิปัญญาของชาติพันธุ์ม้ง​ มาทำเป็นน้ำยาล้างมือ​ ป้องกันโควิด-19​ ในโรงเรียนและชุมชน​... บูรณาการในวิชาสังคมศึกษา​ นร.ชั้นม.3​ จำนวน​ 17​ คน.. โรงเรียนแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ม้ง ทุกวันศุกร์เด็กๆจะแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่า​ ซึ่งเป็นชุดที่พ่อแม่ผู้ปกครองทำให้​ มีความน่ารัก​ หลากหลายมากค่ะ.. ขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน, ท่านอบต.และประธานการศึกษา,​ครูกังฟูหัวหน้าโครงการ​ และ ...
Read More

จัดอบรมแกนนำเยาวชน MIDL ภาคเหนือ

สสย. ร่วมกับไทยพีบีเอสจัดอบรมแกนนำเยาวชน MIDL ภาคเหนือ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับ ศูนย์ข่าวภาคเหนือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเยาวชน MIDL for Inclusive Cities ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม ...
Read More