การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ
18065
post-template-default,single,single-post,postid-18065,single-format-standard,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ

ภาพบรรยากาศจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ เพื่อขยายผลกิจกรรมจากคู่มือการจัดการเรียนรู้พลเมืองเท่าทันสื่อสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 3-4 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม Nouvo City ที่เพิ่งจบลงไป โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกลุ่ม Critizen คณะผู้จัดต้องขอขอบคุณทีมงานและครูผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนต่างๆ ที่ได้มาแลกเปลี่ยนและสะท้อนความคิดเห็นร่วมกันในสุดสัปดาห์นี้

ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โลดคู่มือฯ ได้ที่ http://cclickthailand.com/คู่มือการจัดการเรียนรู/

No Comments

Post A Comment